TẬP HUẤN KHCN VỀ “ NÂNG CAO KỸ NĂNG XÂY DỰNG CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI ĐỊA PHƯƠNG”

13/08/2012 09:44:11

Thực hiện chương trình hoạt động Khoa học và công nghệ năm 2012, sáng ngày 10/8/2012, Phòng Kinh tế TP phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học TT Huế tổ chức lớp tập huấn về “ Nâng cao kỹ năng xây dựng các đề tài, dự án khoa học công nghệ và quản lý hoạt động khoa học – công nghệ tại địa phương”

Thực hiện chương trình hoạt động Khoa học và công nghệ năm 2012,  sáng ngày 10/8/2012, Phòng Kinh tế TP phối hợp với Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học TT Huế tổ chức lớp tập huấn về “ Nâng cao kỹ năng xây dựng các đề tài, dự án khoa học công nghệ và quản lý hoạt động khoa học – công nghệ tại địa phương”. Tham gia Lớp tập huấn có sự tham gia của hơn 50 học viên bao gồm đại diện các phòng ban, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, các phường và các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

 

Với mục tiêu cung cấp những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước trong lĩnh vực KH&CN trên địa bàn TP cũng như trang bị một số kỹ năng chủ yếu trong việc xây dựng các đề tài, dự án. Nội dung chủ yếu của Lớp tập huấn bao gồm:

-         Hoạt động của Hội đồng KHCN cấp Huyện/ Thành phố

-         Xây dựng kế hoạch hoạt động KHCN

-         Xây dựng Kế hoạch tài chính về KHCN

-         Xây dựng thuyết minh đề tài, dự án KHCN.