Xét duyệt dự án "Tạo lập nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm đúc đồng của làng nghề đúc đồng Huế"

25/07/2013 10:04:31

Ngày 17/7/2013, tại Văn phòng HĐND-UBND TP Huế, Hội đồng Khoa học và công nghệ chuyên ngành Thành phố đã tổ chức Hội nghị xét duyệt đề cương Dự án “Tạo lập nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm đúc đồng của làng nghề đúc đồng Huế”

 

Ngày 17/7/2013, tại Văn phòng HĐND-UBND TP Huế, Hội đồng Khoa học và công nghệ chuyên ngành Thành phố đã tổ chức Hội nghị xét duyệt đề cương Dự án “Tạo lập nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm đúc đồng của làng nghề đúc đồng Huế” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ TT Huế chủ trì thực hiện.

 

 

Mục tiêu của dự án là tạo lập được nhãn hiệu cho sản phẩm đúc đồng Huế và sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ việc xây dựng thương hiệu góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh và kinh tế xã hội của địa phương.

 

 

                            Ảnh họp Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Thành phố

 

 

  Tại Hội nghị xét duyệt, các thành viên Hội đồng Khoa học và công nghệ đã đề nghị cơ quan chủ trì Dự án bổ sung và chỉnh sửa một số nội dung như về kinh phí, thời gian thực hiện cũng như thống nhất lại tên gọi của dự án sao cho phù hợp.

              Kết quả, Dự án được bỏ phiếu đồng ý cho triển khai theo hướng chỉnh sửa, hoàn thiện đề cương./.