Thông báo

15/03/2012 02:03:47

Thông báo về việc xét công nhận nghề truyền thống; làng nghề; làng nghề truyền thống Huế

 

          Thông báo về việc xét công nhận nghề truyền thống; làng nghề; làng nghề truyền thống Huế
         
          Thực hiện Công văn số 5492/UBND-CN ngày 08/12/2011 của UBND tỉnh TT-Huế về triển khai công nhận nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Thừa thiên Huế; ngày 14/02/2012 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn số 87/SNNPTNT-CCPTNT hướng dẫn trình tự thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống; theo đó hàng năm vào tháng 3 và tháng 8, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chủ trì cùng các Sở, ngành có liên quan tổ chức thẩm định, tổng hợp kết quả trình UBND tỉnh quyết định công nhận nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống.
          Các nghề và làng nghề được công nhận sẽ được hưởng các chính sách ưu tiên, khuyến khích của Đảng và Nhà nước được quy định tại Nghị định số: 66/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn cũng như các chính sách ưu tiên, khuyến khích của Tỉnh được quy định tại Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công.
          Hiện tại phòng Kinh Tế thành phố đang triển khai phổ biến chủ trương và hướng dẫn các địa phương, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn lập hồ sơ xét công nhận đối với nghề đúc và làng đúc truyền thống Huế; nghề thêu; nghề mộc mỹ nghệ, nghề kim hoàn trong dịp tháng 8 năm 2012. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có quan tâm liên hệ sớm với phòng Kinh Tế TP Huế - 106 Đinh Tiên Hoàng – số điện thoại 054.3524286 gặp cô Thủy để được hướng dẫn lập hồ sơ xét công nhận.
 
 Duyệt biên tập nội dung                                    Người viết thông báo